Que fem

A l’Escola Bressol Petit Somni sabem que cada nen/a és únic i que, per tant, té unes necessitats educatives concretes. És per això que tenin en compte les característiques individuals de cada un d’ells/es.


Considerem que els primers anys de vida són essencials i bàsics en l’educació dels nens i les nenes i que l’escola bressol compleix una funció social i educativa molt important.

Metodología

A l’escola treballem per centres d’interès, és a dir, partint d’un tema concret, en el nostre cas seran les estacions de l’any i les festes tradicionals. Considerem molt important que els nens i nenes tinguin coneixement de les festes i tradicions catalanes en general, per tant des de l’escola potenciarem la seva celebració i el seu coneixement.

Durem a terme de manera transversal tot un seguit d’activitats, que ajudaran als nostres nens i nenes a desenvolupar totes les seves capacitats i habilitats cognitives, motrius, sensorials…..

Activitats

Diàriament es treballen les rutines a fi de crear l’ambient adequat per establir relacions afectives positives en l’infant i ajudar-lo a adquirir la seguretat en sí mateix que li permetrà créixer com individu alhora que l’ajudarà a integrar-se al grup per interactuar amb els demés companys i companyes.


Totes les activitats que es fan al llarg de la jornada escolar van destinades a donar eines a l’infant per a poder ajudar-lo a comunicar-se a través dels diferents llenguatges: Corporal, verbal, matemàtic, musical i plàstic. Sempre respectant els ritmes evolutius de cada infant.

Música

La música és molt important des del moment que naixem. Al nostre voltant estan presents sempre els sons. L’infant manifesta el seu interès per tot allò que està relacionat amb el món sonor.


L’educació musical ajuda l’infant en el desenvolupament de les diferents aptituds cognitives, estètiques i afectives que contribueixen a crear la seva personalitat de manera global. La música ajuda a estimular la memòria, l’atenció, la creativitat i el sentit crític. Així com també, afavoreix l’aprenentatge de diferents àrees com el llenguatge verbal, matemàtic, descoberta d’un mateix i del seu entorn i de la seva cultura.


És per aquesta raó que a la nostra Escola Bressol, donem molta importància a la música, a les cançons i a la participació activa de l’infant en les mateixes. A més a més, no hem d’oblidar que és una manera d’introduir-se en la nostra cultura.

 

Psicomotricitat

A la nostra Escola Bressol organitzem activitats amb la finalitat que els infants coneguin el seu cos i l’utilitzin lliurament, i els doni plaer i seguretat d’allò que són capaços de fer (sols o amb ajuda): activitats com amagar-se, arrossegar-se, voltejar, rodolar, fer tombarelles, balancejar-se, saltar, botar, etc.

D’aquestes activitats, algunes seran dirigides i d’altres seran més lliures. I el material que utilitzarem també serà variat: des de peces grans d’escuma i matalassets fins a pilotes de diferents mides, caixes de cartró grans i petites, robes de color de diferents mides, paper de diari…etc.


En definitiva, posarem tot un seguit d’activitats que els hi motivi per a experimentar, jugar, trobar solucions i gaudir del seu propi cos.

Anglès

Les sessions d’anglès que proposem per aquestes edats a la nostra Escola Bressol són molt lúdiques i senzilles. L’objectiu és que els nens i nenes es familiaritzin amb els sons de la llengua anglesa i que relacionin aquesta nova llengua amb un moment de joc, de diversió i de lleure.

Pel seu aprenentatge sobretot utilitzem cançons i jocs. La temàtica que es treballa amb la nova llengua està relacionada amb aquells continguts que es treballen diàriament a l’aula. En un principi, els infants són receptius i escolten les paraules i les expressions, i de mica en mica, se’ls plantegen jocs i activitats on se’ls demana que produeixin allò que estan aprenent.

Piscina

Aquesta activitat va dirigida a nens i nenes de la classe de P2 i es fa en horari escolar a Centre Natació Mataró. Per la proximitat de les instal·lacions el desplaçament dels nens i nenes és a peu.


La natació és una activitat física molt recomanable per a exercitar la psicomotricitat i fomentar la curiositat per descobrir nous entorns. Nedar és un dels esports més complets que existeixen, a més del gran nombre de músculs que intervenen, el medi aquàtic és ideal per mantenir sa el sistema cardiovascular. Són molts els beneficis per als infants: millora el desenvolupament psicomotor, afavoreix la socialització, ajuda als nens i nenes a sentir-se més segurs regula el colesterol i prevé l’obesitat.

Altres activitats

Sempre adaptant-les a cada grup:


La panera dels tresors (lactants), jocs de contacte afectiu (jocs de falda), manualitats (amb pintura, plastilina, fang…), jocs de mirall, joc heurístic (contribueix a l´estructura del pensament, el llenguatge, la relació personal i les accions del infants), experimentació, narració i representació de contes, jocs per racons (construccions, disfresses, cotxes, nines, cuineta, peces de fusta i plàstic, contes…), activitats de conversa (partint d´una làmina, mural, imatge, fet puntal…)

 

Remote Consultation

£250

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea anim id est laborum. Lorem ipsum sit amet, consectetuer elit. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligulaconsequat vitae sodales sagittis magna Sed consequat leo eget bibendum sodales augue.
What’s Included:

Overnight Support

£650

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea anim id est laborum. Lorem ipsum sit amet, consectetuer elit. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligulaconsequat vitae sodales sagittis magna Sed consequat leo eget bibendum sodales augue.
What’s Included:

One-Off Consultations

Group 6
One -Off Email Consultation

£20 / Per Email

Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt paria. Excepteur sint occaecat datat Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt paria. Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm
Group 5
One-Off Phone Consultation

£80 / 1 Hour

Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt paria. Excepteur sint occaecat datat Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm temp incididunt paria. Lorem ipsum dolor sit amet ut consectetur adipiscing elit, sed do eiusm

Not Sure Which Package Is Right For You?

Feel free to contact me and I will help you pick the best solution for your family’s needs.